SME và việc sử dụng năng lượng hiệu quả

SME và việc sử dụng năng lượng hiệu quả
Kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nhận thức việc sử dụng năng lượng hiệu quả khá cao. Điều này cho thấy, các cơ quan quản lý cần tính đến việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế như thuế, tài chính trong việc hoạch định các chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả.

 
 
Tại Việt Nam, công nghiệp hiện vẫn là ngành sử dụng năng lượng lớn nhất, chiếm tới 48,2% cơ cấu tiêu thụ năng lượng. Ở một khía cạnh khác, theo tính toán của các chuyên gia, chi phí đầu tư tiết kiệm được 1kWh bằng ¼ chi phí sản xuất điện.
 
Cùng với đó, có một điều đáng mừng là tuy công nghiệp thâm lạm nhiều năng lượng nhưng tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp khá rộng, từ 13 đến 40%.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đa số là các SME và hộ kinh doanh nhưng tỷ lệ sử dụng năng lượng khá khiêm tốn chỉ từ 16,5 – 17%.
 
Nhận thức của các SME về tầm quan trọng của sử dụng hiệu quả năng lượng là khá cao, theo đó có đến 71% doanh nghiệp nhận thức đúng theo hướng tập trung đổi mới máy móc, công nghệ, sản phẩm hoặc chuyển hướng sản xuất sản phẩm mới theo hướng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.
 
Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại một thực trạng là mức tiêu thụ năng lượng của các SME Việt Nam là khá cao so với trung bình của thế giới. Một cản trở với các SME Việt Nam biến nhận thức sử dụng năng lượng hiệu quả thành hành động thực tế là có đến 53% SME sử dụng công nghệ có tuổi đời từ 6 năm trở lên.
 
Theo các chuyên gia, để tạo thêm động lực cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong khối SME, vai trò hỗ trợ hiệu quả của nhà nước là rất cần thiết. Đặc biệt, cần tạo dựng một thị trường năng lượng mang tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, thúc đẩy các nguồn lực hỗ trợ phát triển bền vững của các doanh nghiệp như đổi mới công nghệ, tăng cường sử dụng tái tạo; các chương trình hỗ trợ này cần được xây dựng có tính khả thi cao, tránh dàn trải.
 
Theo vinanet.vn
Nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm tại đây