Phương pháp lưu trữ năng lượng mặt trời mới

Phương pháp lưu trữ năng lượng mặt trời mới

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển) đã tìm ra giải pháp lưu trữ năng lượng mặt trời để sử dụng bất cứ lúc nào.

Nhóm nghiên cứu đã dùng một chất lỏng hóa học để thu nhiệt từ mặt trời rồi lưu trữ chúng. Điều đáng chú ý, chất lỏng này có thể dễ dàng được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác và giải phóng thành nhiệt khi cần.
Theo kết quả trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã chuyển đổi năng lượng mặt trời trực tiếp thành năng lượng lưu trữ trong chất lỏng hóa học với tỷ lệ 1,1%. Họ hy vọng con số này sẽ là 10% trong những năm tới, khi đó, việc sử dụng năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm rất nhiều về mặt tài chính.