New York tăng trưởng điện năng lượng mặt trời sau 5 năm

New York tăng trưởng điện năng lượng mặt trời sau 5 năm
Thị trưởng thành phố New York tuyên bố chương trình phát triển điện năng lượng mặt trời với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD trích từ ngân quỹ của bang đã tăng trưởng gần 800% từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2016.


Tính đến cuối năm 2016 đã có tổng cộng 64.926 dự án được triển khai, so với 9.079 dự án hồi cuối năm 2011.
Chương trình NY-Sun Megawatt Block Incentife là một trong các tác động tích cực nhất vào tỷ lệ tăng trưởng trên thông qua việc giảm giá thành thiết bị năng lượng mặt trời và tăng cường kết nối, quảng bá trực tiếp từ các công ty lắp đặt tới các hộ tiêu dùng.
Chương trình Chuẩn Năng lượng sạch của bang New York đặt ra mục tiêu đến năm 2030 khoảng 50% lượng điện tiêu thụ tại đây sẽ được lấy từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Nguồn petrotimes.vn