Hệ thống điện mặt trời có dự trữ là gì?

Hệ thống điện mặt trời có dự trữ là gì?
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoạt động khi có điện lưới. Khi mất điện lưới, hệ thống sẽ dừng hoạt động để điện tạo ra không đưa lên lưới, đảm bảo an toàn cho việc sửa chữa đường dây nếu có.
Người dùng có thể sử dụng Hệ thống điện mặt trời có dự trữ , là hệ thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng bộ hòa lưới và thêm hệ ắc quy (hoặc pin sạc) để dự trữ cho hệ thống điện năng lượng mặt trời cho những thiết bị (tải) ưu tiên khi mất điện. Các thiết bị này thường có công suất nhỏ nhưng luôn cần hoạt động như đèn, internet, camera, máy tính…

 

Bình thường hệ thống hoạt động như hệ hòa lưới, khi mất điện hoạt động như hệ độc lập. Hệ thống tự động chọn chế độ và thiết bị sử dụng tùy trường hợp.
Khắc phục được hạn chế của cả hệ thống độc lập và hòa lưới, đây là giải pháp tối ưu cho người sử dụng điện mặt trời.
Thế nào là hệ thống điện mặt trời hòa lưới chất lượng cao ?
  • Phù hợp nhu cầu, công suất điện mặt trời ≤  công suất tiêu thụ.
  • Hiệu suất cao, phụ thuộc nhiều vào tấm NLMT và Bộ hòa lưới
  • Lắp đặt tấm NLMT đúng quy cách (đúng hướng, đúng góc, không bị che bóng, đảm bảo thoát nhiệt)
  • Lựa chọn phụ kiện vừa đảm bảo an toàn vừa tối thiểu hao phí
  • Thiết kế và thi công đảm bảo dễ kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh