EVN đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhà

EVN đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các Tổng công ty điện lực, các Tổng công ty phát điện và các đơn vị phát điện, yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhà (Văn bản số: 3832/EVN-KD, ngày 23/7/2019).

Theo EVN, hiện nay việc cung cấp điện của hệ thống đang ở trong tình trạng rất khó khăn, vì vậy, EVN yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhà, nhằm bổ sung thêm nguồn cung cho hệ thống, cụ thể:

1/ Điện mặt trời trên mái nhà của các GENCO và đơn vị phát điện trực thuộc EVN.

Theo báo cáo kết quả khảo sát của các đơn vị, tổng tiềm năng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có hiệu quả của các GENCO và các đơn vị phát điện trực thuộc EVN là 22.217 kWp. Tập đoàn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc thực hiện lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2020, thay cho thời hạn 31/12/2020 (tại văn bản 2641/EVN-KD ngày 23/5/2019 của EVN).

2/ Điện mặt trời trên mái nhà của các đơn vị thuộc các Tổng công ty điện lực.

Theo báo cáo của các đơn vị, tới 30/6/2019, tổng công suất lắp đặt là 11.325 kWp trên tổng số 28.000 kWp công suất tiềm năng có thể lắp đặt, đạt 40,4%. Tiến độ này không đạt theo yêu cầu của Tập đoàn là phải hoàn thành trước ngày 30/6/2019. Tập đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nguồn vốn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, hoàn thành lắp đặt trước 31/12/2019.

3/ Điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng.

Theo báo cáo của các đơn vị, tới 30/6/2019, tổng công suất lắp đặt của khách hàng 154,6 MWp. Các Tổng công ty điện lực tăng cường hơn nữa việc thông tin tuyên truyền về điện mặt trời trên mái nhà, kết nối khách hàng với các nhà cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc đấu nối điện mặt trời vào lưới điện và ký kết hợp đồng mua điện mặt trời của khách hàng, phấn đấu tới cuối năm 2019, công suất lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng đạt gấp đôi kế hoạch đã giao cho các đơn vị. Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị báo cáo về EVN để giải quyết.

Nguồn: Năng Lượng Việt Nam