Công nghệ giải quyết bài toán khó về năng lượng

Công nghệ giải quyết bài toán khó về năng lượng

Solarstore.vn – Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, mã số KC05/11-15 đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa và cần tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để giải quyết bài toán năng lượng.


Phát biểu tại hội thảo công bố “kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015” được tổ chức sáng 29/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã cho biết như vậy.
Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, mã số KC05/11-15 là một trong những chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh vai trò quyết định của công nghệ năng lượng

Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh vai trò quyết định của công nghệ năng lượng


Báo cáo tại hội thảo TS Vương Hữu Tấn – Ban chủ nhiệm Chương trình cho biết: Ban chủ nhiệm Chương trình đã tiến hành nghiệm thu cấp nhà nước với 11/28 đề tài, chiếm 39%; 6/28 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở, chiếm 22%; còn 11/28 đề tài đang trong quá trình hoàn thiện, chiếm 39%.
Tại hội thảo, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả và tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu. Theo đó hiện các đề tài đã thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra. Nhiều đề tài có triển vọng ứng dụng, góp phần thiết thực vào việc sử dụng tiết kiệm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh vai trò của năng lượng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Với Việt Nam dân số hiện tại là 91 triệu người, một vài năm tới sẽ cán mốc 100 triệu, hiện tại tính số đầu máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, các thiết bị điện sử dụng là con số rất lớn. Trong khi sản lượng từ than và dầu ngày càng giảm. Vì vậy, Ban chủ nhiệm và các nhà nghiên cứu có nhiều việc phải làm hơn trong thời gian tới.
“Bộ KH&CN đã quyết định thực hiện chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC05 giai đoạn 2 trong thời gian tới. Tuy nhiên Bộ KH&CN sẽ mời các chuyên gia cùng nghiên cứu và góp ý xây dựng mục tiêu cho giai đoạn tới sát với thực tế và có bước đột phá hơn nữa. Chúng ta phải nghiên cứu những vấn đề thiết thực, phải gắn với doanh nghiệp, và giải quyết những bài toán khó hiện tại về năng lượng” – Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết.
TS Lê Đình Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Chương trình KC05 khai mạc hội thảo.

TS Lê Đình Tiến – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Chương trình KC05 khai mạc hội thảo.


Trong giai đoạn I Chương trình KC05 đã duyệt thực hiện tổng số 30 nhiệm vụ, trong đó có 27 đề tài, 03 dự án sản xuất thử nghiệm (2 đề tài dừng thực hiện). Các nhiệm vụ phân thành 2 lĩnh vực: năng lượng nguyên tử; năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.
Lĩnh vực năng lượng nguyên tử bao trùm 05 nội dung Chương trình và có 50% số nhiệm vụ. Lĩnh vực năng lượng tái tạo chiếm 02 nội dung của Chương trình và có 12 đề tài, 2 dự án sản xuất thử nghiệm (chiếm 50% số nhiệm vụ).

Nguồn: Khoahocphattrien.vn