Việt Nam thuộc nhóm các nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch

Việt Nam thuộc nhóm các nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch

Theo cuộc khảo sát vừa được thực hiện tại 111 quốc gia của Ngân hàng thế giới, Việt Nam thuộc nhóm nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch và điện năng lượng mặt trời.
Trong tổng số 111 quốc gia tham gia cuộc khảo sát của Ngân hàng thế giới (WB), chỉ có 40% quốc gia có các chính sách mạnh mẽ để cải thiện khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch với chi phí hợp lý, giúp các ngành hay lĩnh vực và hộ gia đình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, và tăng mức độ sử dụng năng lượng tái tạo của các quốc gia.
Báo cáo của WB cho thấy các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Nam Phi, Brazil, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, là những nước đang đi đầu trong nỗ lực tăng cường sử dụng năng lượng sạch cùng các nước phát triển./