Ủy ban châu Âu tài trợ phát triển năng lượng

Ủy ban châu Âu tài trợ phát triển năng lượng

 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án Phát triển điện năng lượng Mặt Trời tại thành phố do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ.

Đây là dự án nhằm đóng góp vào sự gia tăng khả năng tiếp cận đối với các nguồn năng lượng Mặt Trời ở miền Trung gồm 3 hợp phần chính.
Hợp phần 1: Hỗ trợ phát triển các chính sách, quy định về năng lượng Mặt Trời, đẩy mạnh các dịch vụ liên quan năng lượng mặt trời đến người tiêu thụ cuối cùng và khuyến khích nghiên cứu về năng lượng Mặt Trời.
Hợp phần 2: Hỗ trợ đầu tư việc lắp đặt thí điểm các hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số địa điểm như: trung tâm y tế địa phương, trường học và một số hộ không có điện lưới.
Hợp phần 3: Xây dựng năng lực và trao đổi, phổ biến kiến thức về năng lượng Mặt Trời cho các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương, nhà quản lý năng lượng, nhà đầu tư tư nhân và những người có liên quan thông qua đào tạo trực tiếp, tham quan tìm hiểu, trưng bày, giới thiệu các công nghệ phù hợp, bí quyết, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm năng ứng dụng tại miền Trung Việt Nam.
Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án là Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng; mục tiêu là tăng khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng sạch ở miền Trung Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án là từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020 với tổng giá trị tài trợ gần 400.000 Euro.
Nguồn tin vtv.vn