Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy STAR II Baseline CHSM6610M 35mm frame

In stock

Available Wattage: 290~305W

Download Datasheet

Category: Thương hiệu:
EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy STAR II Baseline CHSM6610M 35mm frame