Phuong tien van tai cong cong chay bang nang luong tai tao

Phương tiện vận tải công cộng chạy bằng năng lượng tái tạo

Những người dân ở khu vực San Francisco có thể cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng các phương tiện công cộng giúp giảm dấu chân carbon. Hệ thống giao thông nhanh Bay Area’s Rapid Transit (BART) sẽ sớm được vận hành 100% bằng nguồn năng lượng tái tạo.

Hội đồng quản trị của BART đã thông qua một danh mục về điện năng trong đó yêu cầu 50% lượng điện năng của các tổ chức sẽ được lấy từ nguồn năng lượng tái tạo tính đến năm 2025. Cho đến năm 2045, hệ thống tàu điện được hy vọng sẽ chạy bằng 100% lượng năng lượng tái tạo.

Thao báo cáo về Xu hướng Kỹ thuật số, việc này có ý nghĩa sâu rộng đối với toàn bộ khu vực bởi hàng năm hệ thống BART tiêu thụ khoảng 400.000 MWh, tương đương với một thành phố nhỏ như Alameda.

Giám đốc BART Nick Josefowitz cho biết: “Hoạt động của BART giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, BART và Bay Area cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu. Mặc dù BART không bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn về năng lượng tái tạo của bang nhưng chúng tôi cam hết sử dụng 100% điện năng tái tạo và đóng vai trò lãnh đạo trong việc giảm lượng khí CO2 trong ngành vận tải”.

Hệ thống tàu chạy bằng năng lượng tái tạo bao gồm cơ sở năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Ngoài ra, lượng khí thải carbon cũng được cắt giảm bằng cách giảm số ô tô một người ngồi lưu thông trên đường trên Bay Bridge mỗi sáng.

Nguồn baodautuxaydung.com

EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời