phat-dong-phong-trao-thi-dua-bao-ve-moi-truong-o-soc-trang

Phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường ở Sóc Trăng

Sóc Trăng mới phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường đến năm 2020 bằng Kế hoạch số 110/KH-UBND.

Phong trào thi đua bảo vệ môi trường (BVMT) áp dụng với nhiều đề tài, mô hình, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ thân thiện môi trường đã được cấp cơ sở công nhận, giữ gìn bảo vệ môi trường; Các hoạt động giảm thiểu, thu gom và tái chế chất thải.

phat-dong-phong-trao-thi-dua-bao-ve-moi-truong-o-soc-trang

Không chỉ có vậy phong trào trên còn khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm không gây hại cho môi trường. Thực hiện tốt công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển.

Phong trào được phát động từ nay đến năm 2020 và được xét thưởng hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6. Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi đua về BVMT gửi hồ sơ khen thưởng, gồm: văn bản đề nghị xét khen thưởng; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân hoặc đề tài, dự án, mô hình, chuyển giao công nghệ xử lý… được cấp cơ sở công nhận và biên bản họp bình xét về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/3 hàng năm.

Tiêu chuẩn để áp dụng đối với phong trào thi đua BVMT còn áp dụng cho việc xây dựng và phát triển các mô hình tự quản, khu dân cư thân thiện với môi trường; tổ chức các hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư; xóa bỏ các hủ tục gây hại đến môi trường. Các hoạt động nhằm xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện hợp tác công tư về BVMT. Các hoạt động khác có đóng góp tích cực trong việc BVMT.

Nguồn moitruongvadothi.vn

EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời