1.300 hộ dân Quảng Bình được sử dụng điện năng lượng mặt trời

1.300 hộ dân Quảng Bình được sử dụng điện năng lượng mặt trời

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các khách hàng sử dụng điện (đã bao gồm thuế VAT) với 2 mức giá: 2.500 đ/KWh cho các hộ dân và 3.500 đ/KWh đối với các đơn vị dịch vụ công, tính từ 01/9/2017.

1.300 hộ dân Quảng Bình được sử dụng điện năng lượng mặt trời

Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản của 10 xã điện lưới quốc gia không đến được có tổng mức đầu tư 13,783 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA Hàn Quốc 12 triệu USD, vốn đối ứng 1,783 triệu USD, nhằm cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc 4 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa.

Dự án có mục tiêu cung cấp điện năng ổn định và tin cậy cho gần 1.300 hộ gia đình thuộc 46 bản (10 xã) và 78 đơn vị dịch vụ công nhằm nâng cao đời sống kinh tế – xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực vào môi trường trong vùng sinh thái Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng…

Nguồn baoxaydung.com.vn

EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời