London thử nghiệm hệ thống thắng tái tạo năng lượng cho tàu điện giúp tiết kiệm 9 triệu đô mỗi năm.
0

TOP

X