Tấm pin năng lượng mặt trời talesun Mono

Maximum nominal performance under STC (Standard Testing Conditions) between 205W and 350W depending on the model.

Cần thêm thông tin

Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo

Giá cả

Luôn cạnh tranh trên thị trường

Đảm bảo sản phẩm

Kiểm tra hàng hóa thường xuyên

Tư vấn viên

Tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp

Thủ Tục Đổi Trả

Đơn giản và nhanh chóng

Mô tả

  • Maximum nominal performance under STC (Standard Testing Conditions) between 205W and 350W depending on the model.
  • 48-72 cells (6 inch)
  • Positive power tolerance of between 0 and 3%

Download Talesun FEATHER TP660M
Download Talesun HIPRO TP660M
Download Talesun HIPRO TP672M
Download Talesun TP660M
Download Talesun TP672M
Download Talesun  TWINKLE TD672M