Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy STAVE CHSM6612P 40mm frame

In stock

Available Wattage: 310~330W

Download Datasheet

Category: Thương hiệu:
EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy STAVE CHSM6612P 40mm frame