Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Solarstore.vn – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy, giá bán điện và giá năng lượng hợp lý; đồng thời phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh.


Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Ảnh minh họa: Báo Công Thương


Theo đó, nguồn thủy điện truyền thống phải bảo đảm cung cấp nguồn điện tại chỗ, nâng cao an toàn cung cấp điện, phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn thủy điện vừa và nhỏ của các địa phương, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động đến môi trường, tăng khoảng 56 tỷ kW giờ năm 2015 lên khoảng 96 tỷ kW giờ vào năm 2030.
Ưu tiên sử dụng năng lượng sinh khối cho sản xuất điện, khí sinh học, sinh khối viên sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu và nhiên liệu sinh học lỏng. Nâng tỷ lệ sử dụng phế thải các cây công nghiệp, nông nghiệp cho mục đích năng lượng khoảng 45% năm 2015 lên khoảng 60% năm 2030 và khoảng 70% vào năm 2050. Nâng tỷ lệ xử lý chất thải chăn nuôi cho mục đích năng lượng (khí sinh học) khoảng 5% năm 2015 lên khoảng 50% vào năm 2030, đến năm 2050 hầu hết chất thải chăn nuôi được xử lý. Nâng tỷ lệ xử lý chất thải thành phố cho mục đích năng lượng từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 70% vào năm 2030 và hầu hết được tận dụng cho mục đích năng lượng vào năm 2050.
Đồng thời, giai đoạn đến năm 2030, ưu tiên phát triển nguồn điện gió trên đất liền. Sản lượng điện sản xuất từ nguồn điện gió nâng từ mức hiện nay khoảng 180 triệu kW giờ lên khoảng 53 tỷ kW giờ vào năm 2050, tương đương 5% tổng sản lượng điện sản xuất. Bên cạnh đó, phát triển điện mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa thể cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia, từ mức khoảng 10 triệu kW giờ năm 2015 lên 210 tỷ kW giờ vào năm 2050, đạt khoảng 20% tổng sản lượng điện sản xuất…

Nguồn PV/Nhân Dân