Điện năng lượng mặt trời có thể rẻ hơn điện năng lượng than đá tại Ấn Độ trước năm 2020

Điện năng lượng mặt trời có thể rẻ hơn điện năng lượng than đá tại Ấn Độ trước năm 2020

Solarstore.vn – Giá điện năng lượng mặt trời tại Ấn Độ giảm xuống nhanh hơn mong đợi trong năm nay. Hiện tại, một vài chuyên gia cho rằng: Đến năm 2020, giá điện năng lượng tái tạo tại nước có nền kinh tế lớn thứ ba Châu Á này có thể rẻ hơn 10% giá điện năng lượng than đá

Đầu tháng nay, Bộ Năng Lượng Mới và Tái Tạo đã công bố công ty SunEdison có trụ sở tại Mỹ trúng thầu dự án xây dựng khu năng lượng mặt trời 500 mega watts tại miền Nam bang Andhra Pradesh. Đơn vị này cung cấp hệ thống với giá thấp nhất so với các nhà thầu trong nước khác.
“Hiện nay tại thị trường Ấn Độ, giá điện bình quân quy dẫn (= tổng chi phí đầu tư và vận hành nhà máy điện / tổng lượng điện sản xuất ra đến hết vòng đời của nhà máy điện đó) từ năng lượng mặt trời đang cao hơn khoảng15% so với giá bình quân quy dẫn từ than đá. Dù giá điện đó vẫn chưa hoàn toàn tính đến hết các chi phí tích hợp điện mặt trời vào điện lưới nhưng từ bảng phân tích của chúng tôi có thể thấy giá điện mặt trời có xu hướng cạnh tranh với giá điện than đá”. Công ty nghiên cứu thị trường KPMG nhận định trong bài báo cáo “The Rising Sun”.
Bảng dưới đây cho thấy giá điện bình quân quy dẫn ước tính theo khía cạnh người tiêu dùng năm 2020 (đơn vị Rs/kWh):

Báo cáo phân tích tại Ấn Độ, KPMG tháng 10, 2015

(Nguồn: Báo cáo phân tích tại Ấn Độ, KPMG tháng 10, 2015)


Theo KPMG, mức độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nguồn điện năng lượng mặt trời có thể ảnh hưởng đến giá điện than đá nội địa; Công ty KPMG dự báo rằng sự thay đổi này sẽ nhận thấy rõ ràng hơn đến năm 2017 và tốc độ thay đổi nhanh hơn sau năm 2020.
“Sau năm 2022, giá điện than đá bắt đầu phải chạy đua với giá điện mặt trời, chứ không phải là ngược lại như bây giờ” KPMG ước tính trong bài báo cáo. “Cuối cùng thì nguồn điện than đá phải cắt giảm cấu trúc chi phí và đưa về trạng thái cân bằng để có khả năng phát triển, nhưng quá trình chuyển đổi này sẽ là một thử thách cho ngành than đá nếu những bước chuẩn bị cơ bản chưa hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại”
Bảng dưới đây thể hiện năng lượng mặt trời tác động đến giá than đá nội địa tại Ấn Độ từ sau năm 2020 (đơn vị Rs/mỗi tấn), theo KPMG:
kpmg-solar2_colorcorrected-1

Edit: vuphong.vn

[/rating]