Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GTVT sử dụng năng lượng tái tạo

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GTVT sử dụng năng lượng tái tạo

Solarstore.vn – Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…


Sử dụng hiệu quả năng lượng trong giao thông vận tải - Ảnh minh họa

Sử dụng hiệu quả năng lượng trong giao thông vận tải – Ảnh minh họa


Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ động nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ, phương tiện thiết bị GTVT sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống, ít tiêu hao năng lượng trong đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng GTVT và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT; tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học. Cục Đăng kiểm VN được yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện thông tư liên tịch quy định về dán nhãn năng lượng đối với ôtô con và đề xuất lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với các loại xe khác; trình Bộ GTVT dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về suất tiêu hao năng lượng đối với một số loại phương tiện giao thông đường bộ.
Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT các địa phương nghiên cứu, đề xuất UBND cấp tỉnh thúc đẩy đầu tư, khai thác vận hành các loại xe buýt, taxi sử dụng năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống (CNG, LNG, điện…), ít tiêu hao nhiên liệu (xe hybrid) trong phát triển vận tải hành khách công cộng tại địa phương.

Nguồn: baogiaothong.vn