nang-luong-xanh

Chú trọng tăng trưởng xanh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, quan tâm đến các vấn đề văn hóa – xã hội.

Xanh hóa sản xuất

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, để thực hiện tăng trưởng xanh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 thì cần nhiều nhóm giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến xanh hóa sản xuất. Cụ thể, cần tiếp tục phát huy thế mạnh công nghiệp tại địa phương, phát triển công nghiệp điện, đóng tàu, vật liệu xây dựng một cách hợp lý, bền vững dựa vào khoa học – công nghệ. Bên cạnh đó, cần đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất sạch, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp địa phương với trọng tâm là công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến sâu.

Về nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm xanh. Đặc biệt là chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với hình thành các vùng sản xuất, trung tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong kế hoạch hành động tăng trưởng xanh mới được phê duyệt, UBND tỉnh đặc biệt chú trọng đến tiến độ khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản và phát triển đô thị nóng để lại, xử lý triệt để nước thải và chất thải rắn, đặc biệt là tại các khu vực thành thị. Ngoài ra, còn phải thực hiện các kỹ thuật đánh bắt thủy sản an toàn để đảm bảo toàn bộ sản lượng đánh bắt đạt dưới mức năng suất bền vững tối đa của hệ sinh thái.

Ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu tăng trưởng xanh là đến năm 2020 phải hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư trong khu đô thị để đưa vào khu sản xuất tập trung. Hiện nay, tỉnh đang quy hoạch và triển khai đồng loạt nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp để di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Cụm công nghiệp Trảng É 1 (huyện Cam Lâm) đang gấp rút hoàn thành cơ sở hạ tầng vào đầu năm 2018 để tiếp nhận các cơ sở sản xuất thuốc lá (khu vực Bình Tân, TP. Nha Trang) chuyển đến.

Chú trọng tối ưu chứ không tối đa

Được biết, từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Theo đó, tăng trưởng xanh phải được coi là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Tăng trưởng xanh gắn liền với tái cấu trúc kinh tế, đưa kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, dựa trên việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Tăng trưởng xanh được thực hiện dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

Tại buổi tập huấn về tăng trưởng xanh mới đây ở TP. Nha Trang, giảng viên Lê Đức Chung (chuyên gia dự án quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam) cho rằng, ở Việt Nam đang quá chú trọng vào tăng trưởng GDP, mà bỏ qua các yếu tố môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên. Ở Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung cần rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế, nếu thấy mâu thuẫn với tăng trưởng xanh thì nên hạn chế, loại bỏ khỏi quy hoạch.

Ông Chung cho rằng, phát triển bền vững phải là phát triển tối ưu, chứ không phải phát triển tối đa. Có nghĩa là không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà phải quan tâm đến tính bền vững của phát triển, các yếu tố môi trường sinh thái và hạn chế khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, có thể xây dựng trung tâm đô thị xanh với cơ sở hạ tầng sạch, sử dụng năng lượng mặt trời, phát triển các dịch vụ môi trường; xây dựng các trung tâm giáo dục và nghiên cứu công nghệ cao; tập trung vào việc phát triển công nghiệp xanh với những mô hình thí điểm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và sản xuất sạch hơn.

Nguồn baokhanhhoa.com.vn

EnglishKhmerVietnamese

Tổng Kho Điện Mặt Trời