1. Nguyên tắc và quy định chung

1.1. Website SolarStore.vn (sau đây gọi là “SolarStore.vn”) là một website bán hàng trực tuyến được xây dựng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ WORLDTECH (WORLDTECH SOLAR), một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702350804 do Sở KHĐT Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/04/2015 (sau đây gọi là “Worldtech Solar”).
1.2. SolarStore.vn là website bán hàng trực tuyến dành cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua các sản phẩm và dịch vụ củaSolarStore.vn trên SolarStore.vn;
1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên SolarStore.vn là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên SolarStore.vn; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
1.4. Sản phẩm giao dịch trên SolarStore.vn bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là “SẢN PHẨM“).
1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên SolarStore.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cảSolarStore.vn và Khách Hàng.
1.6. SolarStore.vn sẽ lưu giữ lại nội dung các thảo luận và trao đổi của Khách Hàng đến các kênh chăm sóc khách hàng của SolarStore.vnbao gồm gọi điện trao đổi tin nhắn và email; và các nội dung thảo luận từ bộ phận chăm sóc khách hàng của SolarStore.vn. cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Nội dung trao đổi”). Các nội dung trao đổi sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại SolarStore.vn.
1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên SolarStore.vn, Khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử SolarStore.vn (sau đây gọi là “QUY CHẾ“) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
– Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)
– Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên SolarStore.vn.
– Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên SolarStore.vn.
– Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên SolarStore.vn.
– Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên SolarStore.vn.
– Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên SolarStore.vn.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

SolarStore.vn đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. .

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên SolarStore.vn sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên SolarStore.vn sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

5. Quản lý thông tin xấu

5.1. Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của SolarStore.vn trên SolarStore.vnvào những (i) mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin củaSolarStore.vn và đối tác của SolarStore.vn; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
5.2. Khách hàng không được sử dụng và trao đổi các thông tin trên SolarStore.vn – bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
5.3. Khách Hàng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của SolarStore.vn và/hoặc Thương hiệu và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên SolarStore.vn

Hệ thống kỹ thuật của SolarStore.vn sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, SolarStore.vn không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên SolarStore.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SolarStore.vn.

7.Quyền và trách nhiệm của công ty SolarStore.vn

7.1 Quyền của SolarStore.vn
(i) Yêu cầu Khách hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
(ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên SolarStore.vn;
(iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên SolarStore.vn (sau đây gọi là “Tài Khoản SolarStore.vn”) bất cứ thời điểm nào nếu SolarStore.vn nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho SolarStore.vn  mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, SolarStore.vn sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
(iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên SolarStore.vn theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với SolarStore.vn bao gồm nhưng hình ảnh, thông tin của SolarStore.vn là của SolarStore.vn. Việc sử dụng hình ảnh, thông tin của SolarStore.vn phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của SolarStore.vn.
7.2 Trách nhiệm của SolarStore.vn
(i) Đăng ký SolarStore.vn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách hàng khi giao dịch trên SolarStore.vn;
(iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên SolarStore.vn được thực hiện chính xác, đầy đủ;
(iv) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi SolarStore.vn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
(v) Loại bỏ khỏi SolarStore.vn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
(vi) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
(vi) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên SolarStore.vn;
(viii) Trong mọi trường hợp, SolarStore.vn không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên SolarStore.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SolarStore.vn.
Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của SolarStore.vn, trách nhiệm của SolarStore.vn đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên SolarStore.vn.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8.1. Quyền của Khách Hàng
(i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản SolarStore.vn với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên SolarStore.vn;
(ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên SolarStore.vn theo quy định;
(iii) Có quyền khiếu nại đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm trên SolarStore.vn;
(iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
(v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
(i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho SolarStore.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
(ii) Khi thực hiện giao dịch trên SolarStore.vn, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho SolarStore.vn là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
(iii) Khi mở Tài Khoản SolarStore.vn, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản SolarStore.vn. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản SolarStore.vn của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản SolarStore.vn của Khách Hàng;
(iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà SolarStore.vn phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
(v) Thông báo ngay với SolarStore.vn theo hotline cung cấp tại Điều 9.3 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm/Dịch vụ trên SolarStore.vn;
(vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
(vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Điều khoản áp dụng và cam kết

9.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên SolarStore.vn. SolarStore.vn có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên SolarStore.vn. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên SolarStore.vn.
Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.
9.2. SolarStore.vn và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
9.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của SolarStore.vn là:

  • Địa chỉ: Tổng Kho Điện Mặt Trời SolarStore.vn, I004 Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Việt Nam
  • Hotline: 1900.2029
  • Email: solarstore@worldtech.vn & support@worldtech.vn

Main Menu