Các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững

Các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững

Từ Chương trình Nghị sự 21, phát triển bền vững đã được xác định là sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai. Đó là sự phát triển cân bằng giữa các yếu tố kinh tế – xã hội và môi trường…

Phát triển bền vững về kinh tế là gì?

Phát triển bền vững về kinh tế được hiểu là sự phát triển nhanh, an toàn và chất lượng về mọi mặt của nền kinh tế, phải tạo ra sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, đồng thời đảm bảo trong một giới hạn cho phép của hệ sinh thái và không xâm phạm những quyền cơ bản của con người.

Các yêu cầu đặt ra đối với một nền kinh tế phát triển bền vững gồm:

 • Tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao (mức tăng trưởng GDP ở các nước đang phát triển trong điều kiện hiện nay cần khoảng 5%/năm)
 • Cơ cấu GDP: tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ phải cao hơn nông nghiệp
 • Tăng trưởng kinh tế có hiệu quả cao, không phải tăng trưởng bằng mọi giá

Trong Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam trên bình diện kinh tế là:

 • Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD
 • Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP
 • Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%
 • Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP; nợ công không quá 60% GDP
 • Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%
 • Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm
 • Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm.

Phat-trien-ben-vungTăng trưởng GDP – một trong các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững về kinh tế (Ảnh minh họa internet)

Phát triển bền vững về xã hội là gì?

Phát triển bền vững về xã hội là sự phát triển nhằm đảm bảo công bằng trong xã hội, có sự bình đẳng giữa các giai tầng xã hội, giữa các giới… Để phát triển bền vững về xã hội, có 7 yêu cầu cần đạt được bao gồm:

 • Ổn định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị
 • Giảm thiểu tác động xấu của môi trường đến đô thị hóa
 • Nâng cao học vấn, xóa mù chữ
 • Bảo vệ đa dạng văn hóa
 • Bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới
 • Tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra quyết định.

Theo Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, các chỉ tiêu chủ yếu về xã hội là:

 • Chỉ số phát triển con người (Human Development Index – HDI) duy trì trên 0,7
 • Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm
 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%
 • Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%.

Phát triển bền vững về môi trường là gì?

Phát triển bền vững về môi trường được hiểu là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên từ môi trường, chất lượng môi trường sống của con người phải được đảm bảo. Các yêu cầu để phát triển bền vững môi trường là:

 • Sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo
 • Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái
 • Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng khí quyển Trái đất
 • Kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính
 • Bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm
 • Giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (đất, nước, không khí, lương thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm…

cac-nguyen-tac-va-tieu-chi-danh-gia-phat-trien-ben-vungNăng lượng sạch được khai thác sử dụng nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng đến sự phát triển bền vững về môi trường

Có 5 chỉ tiêu cụ thể về môi trường được đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030, bao gồm:

 • Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%
 • Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%
 • Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính (So với kịch bản phát triển thông thường)
 • 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường
 • Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Ngoài ra, theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014 và đến năm 2050 sẽ giảm ít nhất 30% (so với năm 2014).

Hướng đến sự phát triển bền vững về môi trường, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đưa ra hàng loạt cam kết quan trọng nhằm chung tay cùng các quốc gia chống lại biến đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất, như Việt Nam sẽ giảm 30% lượng phát thải khí metan vào năm 2030; tham gia các cam kết về bảo vệ rừng và sử dụng đất hợp lý; tham gia liên minh thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch… Đặc biệt, “Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050” (Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại COP26).

Phát triển bền vững là xu thế chung mà các quốc gia đang nỗ lực hướng tới. Đặc biệt, kể từ khi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua Chương trình Nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2015, tiến trình đạt tới sự phát triển thịnh vượng và hài hòa cả 3 bình diện kinh tế – xã hội – môi trường tại mỗi quốc gia đã có đích đến cụ thể và thống nhất. Và sau gần 6 năm theo đuổi thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và hiện được xếp ở vị trí 51/165 quốc gia theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững.

 (Tham khảo thông tin: Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội 2021 – 2030; Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển đến năm 2030 – Tạp chí Ngân hàng)

Xem thêm: