Trong những công ty do Musk sáng lập, một công ty đang cố gắng mở ra một xu thế mới cho ngành ô tô, một công ty khác đang cố gắng đưa người lên sao Hỏa và một công ty khác nữa đang cố gắng đưa điện năng đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Elon Musk dường như đang muốn tái tạo lại cả thế giới, cả thời đại mình sống, chỉ trong một cuộc đời hữu hạn. Continue Reading