Hàn Quốc lắp đặt pin mặt trời trên 32km đường dành cho xe đạp

TOP