Hàn Quốc lắp đặt pin mặt trời trên 32km đường dành cho xe đạp

Back to Tin Tức Điện Năng Lượng Mặt Trời
Posted by: Web Solar Store Category: Tài Liệu Kỹ Thuật Comments: 0 Post Date: Tháng Năm 3, 2017

Hàn Quốc lắp đặt pin mặt trời trên 32km đường dành cho xe đạp

Làn đường dành cho xe đạp dài 32km chạy giữa 2 thành phố Daejeon và Sejong (Hàn Quốc) đã được che phủ bởi những tấm pin năng lượng mặt trời, vừa tạo ra điện năng vừa tạo bóng mát cho người đi xe đạp.

Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời cho làn đường này nằm trong chương trình sáng tạo về cơ sở hạ tầng bao gồm việc lắp đặt 350km đường xung quanh thành phố Sejong.

Share this post

Back to Tin Tức Điện Năng Lượng Mặt Trời